Spring til indhold
Dansk
English
Print Sitemap

Biblus logo 

Biblus

Biblus er et digitalt skolebibliotek for blinde og svagsynede børn, deres forældre, lærere, synskonsulenter og øvrige synsprofessionelle. Biblus er baseret på SensusLibrary og er integreret med den danske biblioteksdatabase DanBib.

Biblioteket er et tilbud fra Synscenter Refsnæs og indeholder undervisningsmateriale og andre titler i alternative, tilgængelige formater. Det kan fx være tekster, lydbøger (DAISY), film, eller e-bøger. Materialerne er primært produceret af Materialelaboratoriet på Synscenter Refsnæs til brug for undervisning i grundskolen. Biblus indeholder også relevante synsfaglige publikationer samt en fortegnelse over materialesamlingen på Synscenter Refsnæs.

Biblus er udviklet af Sensus med delvis økonomisk støtte fra Kulturstyrelsen. Biblus drives af Sensus.