Spring til indhold
Dansk
English
Print Sitemap

Brugertest

Udgangspunktet for en brugertest er som oftest ekspertvurderingen.

I en brugertest underkastes udvalgte områder af netstedet en række tests. Disse tests udføres af et panel af brugere med særlige krav og behov, hvoraf en række anvender kompenserende teknologier (fx skærmlæsere, forstørrelsesprogrammer, punktskriftdisplay, oplæsnings- og staveprogrammer).

Sensus samarbejder i den forbindelse med et netværk af brugere med og uden funktionsnedsættelser.

Brugertesten gennemføres af en brugergruppe på minimum tre personer, men vi anbefaler mindst fem brugere.  

Udgangspunktet for testen er de problemer, som ekspertvurderingen har afdækket. Testcases bliver udarbejdet baseret på Sensus’ erfaringer med hvilke områder, som kan være problematiske for brugere med funktionsnedsættelser. Samtidig skabes et naturligt flow gennem opgaver brugere typisk vil udføre, når de skal anvende løsningen.

Prisen for en brugertest afhænger af antallet af testpersoner.

Det er muligt efter aftale at overvære udvalgte tests.

Kontakt Sensus på 48 22 10 03 eller sensus@sensus.dk for at få et uforpligtende tilbud.