Spring til indhold
Dansk
English
Print Sitemap

Inklusionsteknologi

Sensus udvikler teknologier, som understøtter det rummelige informationssamfund. Udviklingsarbejdet omfatter bl.a. løsninger, som letter produktionen af undervisningsmaterialer i alternative formater for syns- og læsehandicappede, og løsninger som letter tilgængeligheden til information i det offentlige rum. Det kalder vi inklusionsteknologi.

Sensus står bl.a. bag udviklingen af RoboBraille-tjenesten, en email-baseret tjeneste, som kan oversætte dokumenter til lydbøger, ebøger og digital punktskrift. RoboBraille kan også konvertere utilgængelige dokumenter til mere tilgængelige formater. Sensus har også udviklet det digitale skolebibliotek Biblus, som anvendes af synshandicappede børn og unge, deres lærere og pårørende i den danske grundskole.

Sensus har desuden udviklet løsninger til den farmaceutiske sektor (fx punktskrift på medicinalemballage, indlægssedler i alternative formater) og den finansielle sektor (fx kontoudtog og årsopgørelser i punktskrift).

Endelig udvikler Sensus apps og andre mobile løsninger, som eksempelvis VI Reader, der er en ebogslæser til syns- og læsehandicappede.