Spring til indhold
Dansk
English
Print Sitemap

Tilgængelighed og rummelighed

Sensus rådgiver om it-tilgængelighed og tilgængeligt webdesign, og gennemfører brugertest med brugere med funktionsnedsættelser.

Sensus' rådgivning er baseret på internationalt accepterede standarder, eksempelvis retningslinjerne for tilgængelighed fra W3C, som også danner grundlag for de officielle danske retningslinjer.

Sensus deltager i standardiseringsarbejdet på områderne og tilbyder både åbne kurser og skræddersyede kurser i tilgængelighed.

Derudover arbejder virksomheden også med udvikling af materialer i tilgængelige alternativer, herunder tekst, illustrationer, mærkning og skiltning.

Inklusionsteknologi

Sensus udvikler teknologi, som understøtter et rummeligt og tilgængeligt informationssamfund. Det kalder vi inklusionsteknologi. Nedenfor er en række eksempler på inklusionsteknologi fra Sensus:

RoboBraille - en web- og email-baseret tjeneste, som kan konvertere dokumenter til syntetisk tale, digital punktskrift og e-bøger.

Biblus - et digitalt skolebibliotek for syns- og læsehandicappede.

SensusAccess og SensusLibrary - konverterings- og digitale biblioteksløsninger for uddannelsesinstitutioner, som kan anvendes af til at gøre undervisningsmaterialer tilgængelige for studerende med særlige behov.

Sensus PharamaBraille - en løsning til produktion af punktskrift på medicinalemballage. 

SensusBraille og Sensus ForkBra2 - oversættelsessystemer, som kan anvendes til produktion af punktskrift.

Rådgivning

Sensus rådgiver om teknologianvendelse og udvikling af teknologi for mennesker med særlige behov. Sensus bistår bl.a. med at skrive kravspecifikationer, gennemføre udbudsforretninger, lede projekter i Danmark og internationalt, foretage markedsundersøgelser og identificere finansieringsmuligheder. 

Sensus rådgiver også om produktion af punktskrift og andre alternative formater, herunder punktskrift på medicinalemballage og indlægssedler i alternative formater. Sensus kan ligeledes producere og kvalitetssikre materialer i punktskrift og andre alternative formater. 

Sensus hører meget gerne fra institutioner og enkeltpersoner, som har gode idéer til hvorledes teknologi kan anvendes til at lette hverdagen, understøtte inklusion eller nedbryde barrierer for mennesker med særlige behov.

 

Nyheder

Uddannelsesmateriale

Sensus har i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen udarbejdet et undervisningsmateriale, som har til hensigt at udbrede it-tilgængelighed som fagområde på relevante danske uddannelser.

Læs mere og hent uddannelsesmaterialet på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside (fører til eksternt netsted)