Spring til indhold
Dansk
English
Print Sitemap

RoboBraille

RoboBraille er en internet-baseret tjeneste, der automatisk konverterer tekst til alternative formater som punktskrift, syntetisk tale, DAISY-bøger og e-bøger. Alternative formater anvendes især af mennesker med syns- og læsehandicap, men kan også bruges af andre.

RoboBraille-tjenesten er tilgængelig døgnet rundt og man behøver ikke at registrere sig for at bruge den. RoboBraille-tjenesten er gratis at anvende for individuelle, ikke-kommercielle brugere, som ikke er tilknyttet institutioner, skoler, organisationer, foreninger eller andre, der selv er forpligtede til at understøtte mennesker med særlige behov. Formålet med tjenesten er at fremme selvhjulpenhed og selvstændighed, og dermed understøtte inklusion af mennesker med særlige behov i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet og i samfundet generelt. RoboBraille-tjenesten er anonym at anvende og beskytter dermed brugernes privatliv.

RoboBraille-tjenesten findes også i tilrettede versioner, der kan anvendes af virksomheder, uddannelsesinstitutioner, sociale institutioner, foreninger mv., integreret på egen webside eller intranet. RoboBraille-tjenesten kan også integreres med digitale biblioteker, portaler, Learning Management-systemer og databaser og dermed levere tilgængelige dokumenter direkte til brugeren. For at anvende RoboBraille-tjenesten til institutionelt brug skal indgås en serviceaftale med Sensus.

RoboBraille-tjenesten udvikles og ejes af Synscenter Refsnæs, det nationale center for blinde og svagsynede børn og unge i Danmark, og Sensus ApS. RoboBraille-tjenesten har siden sin begyndelse i 2004, vundet adskillige internationale priser, herunder WISE 2012 Award for inklusion i uddannelsessystemet, BETT Award 2010 for bedste specialundervisnings værktøj samt EU kommissionens eInclusion Award 2008 for tilgængelighed på internettet.

Mere om Robobraille

Læs mere om RoboBraille på www.robobraille.org (fører til eksternt netsted)