Spring til indhold
Dansk
English
Print Sitemap

Løsninger til den finansielle sektor

Sensus har udviklet en række løsninger, som gør det muligt for virksomheder i den finansielle sektor at udsende kontoudtog, årsopgørelser, forsikringspolicer og tilsvarende i punktskrift til synshandicappede kunder. Løsningerne forudsætter ikke kendskab til punktskrift og kan implementeres uden integration med back-end systemer.

Kontakt Sensus på 48 22 10 03 eller mail til sensus@sensus.dk for yderligere information og tilbud.