Spring til indhold
Dansk
English
Print Sitemap

Test af tilgængelighed


Ekspertvurdering

I en ekspertvurdering vurderes et netsted i forhold til de internationale retningslinjer for tilgængeligt webdesign (fra W3C af gruppen WAI, kaldet WCAG 2.1).

For at opnå den størst mulige effekt anbefales det, at ekspertvurderingen gennemføres i tre trin: Når de første udkast til netstedet er klar, testes netstedet første gang for tilgængelighed med henblik på at identificere principielle tilgængelighedsmæssige problemer (trin 1). Når struktur og skabeloner er på plads gennemføres en midtvejstest (trin 2). Når det endelige netsted er klar, gennemføres en fuld ekspertvurdering (trin 3).

En ekspertvurdering omfatter følgende elementer:

  • Validering af koden på netstedet (HTML, XHTML, XML, CSS) i forhold til de pågældende specifikationer.
  • Automatisk validering af netstedet i forhold til de internationale retningslinjer for tilgængeligt webdesign.
  • Komplet manuel analyse af netstedet i forhold til testresultater og checklister. Analysen sker i overensstemmelse med de nationale og internationale retningslinjer for tilgængeligt webdesign med udgangspunkt i identifikation af især prioritet 1 og prioritet 2 fejl.

Resultatet af ekspertvurderingen dokumenteres i en testrapport. Testrapporten gennemgår netstedets eventuelle tilgængelighedsproblemer, ligesom den indeholder information om hvilke brugergrupper, der er berørt af problemerne. Endelig indeholder testrapporten information om hvorledes de forskellige tilgængelighedsproblemer kan afhjælpes.

Det er her vigtigt at pointere, at automatiserede valideringer kun dækker et udsnit af kravene til webtilgængelighed. Det er derfor en nødvendighed, såfremt man ønsker at overholde retningslinjerne, at netstedet bliver gennemgået af en ekspert.

Test af design og navigation

Sensus gennemfører strukturerede analyser og vurderinger af netstedets foreslåede design og navigationsstruktur. Resultatet er en rapport, som identificerer potentielle tilgængelighedsmæssige problemer og beskriver forslag til forandringer.

Test af teknologi og kode

Sensus gennemfører strukturerede analyser og vurderinger af de teknologier, som påtænkes anvendt i forbindelse med et netsted. I den forbindelse drager Sensus bl.a. nytte af sin omfattende erfaring fra test af en lang række udviklingsværktøjer og content management systemer. Resultatet er en rapport, som identificerer potentielle tilgængelighedsmæssige problemer og beskriver forslag til forandringer og alternativer.

Kontakt Sensus på 48 22 10 03 eller sensus@sensus.dk for at få et uforpligtende tilbud.